Realizácia vsakovacieho systému EKODREN

Našimi pracovníkmi. Bytovy dom Svit. Pre vsakovací system boli po prepočte zvolené bloky DB60 inštalované v objeme 24 ks. Poradenstvo, prepočet, vsakovacie skúšky, realizacia HGC centrum Poprad.

 

Leave a Comment